» حلول ماه مبارک رمضان ماه مهمانی و ماه عبادت‌های عاشقانه بر شما عزیزان مبارکباد
آخرین نویسنده: galaxy | شروع کننده موضوع: galaxy | ارسال شده در انجمن: مناسبت ها | بازدید ها: 0 | پاسخ ها: 1
» *-*-* جــمــلات زيـبـــــــــــــــــا *-*-*
آخرین نویسنده: arash3400 | شروع کننده موضوع: mehdixxx | ارسال شده در انجمن: شعر و ادبیات | بازدید ها: 3160 | پاسخ ها: 306
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X70000 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X70000 Full HD GPRS | بازدید ها: 8 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X50000 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X50000 MEGA FULLHD 2 TUNER | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X35000 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X35000 MEGA FULLHD 2 TUNER | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X60000 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X60000 MEGA FULLHD GPRS | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X25000 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X25000 MEGA FULL HD CA-USB | بازدید ها: 7 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X20000 COMBO به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: رسیور ایستار | ISTAR Satellite Receiver | بازدید ها: 9 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X4000 MEGA NEW به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR 4000 MEGA NEW Full HD-CA-USB | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR A7500 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: رسیور ایستار | ISTAR Satellite Receiver | بازدید ها: 8 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X5000 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X5000 MEGA FULLHD 2 TUNER | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X2200 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X2200 Full HD | بازدید ها: 4 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X1500 MEGA NEW به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X1500-MEGA FULL HD | بازدید ها: 12 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR X1200 MEGA به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v19.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: ISTAR X1200-MEGA FULL HD | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
» فروشگاه پرشین ست
آخرین نویسنده: admin | شروع کننده موضوع: admin | ارسال شده در انجمن: فروشگاه پرشین ست/انواع محصولات:3D-full hd.4K | بازدید ها: 562307 | پاسخ ها: 14238
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR S10-V2 Android به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v05.01.2451
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 16 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR S1-V2 Android به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v05.01.2452
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 7 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR S10-V1 Android به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v04.02.957
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR S1-V1 Android به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v04.02.957
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 7 | پاسخ ها: 0
» نرمافزار جدید و رسمی رسیور ISTAR Q1 OTT Android به تاریخ 2017.05.25 ورژن: v04.01.2271
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
بارگذاری مجدد \ سریعتر \ کندتر \ توقف \ برعکس