» تاپیک قراردادن کانال های آماده برای StarMax A150 FULL HD two tuner
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: StarMax A150 FULL HD two tuner | بازدید ها: 22 | پاسخ ها: 3
» سـافـتـکـام رسیورهای ایستار Softcom-Key
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: آمازون | ارسال شده در انجمن: سـافـتـکـام رسیورهای ایستار Softcom-Key | بازدید ها: 25 | پاسخ ها: 4
» سافتکم اختصاصی دستگاههای اندروید 4k
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: سـافـتـکـام رسیورهای ایستار Softcom-Key | بازدید ها: 2 | پاسخ ها: 0
» اپلیکیشن Online_APPs رسیور اندروید آی استار
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» اپلیکیشن IStar_Movies_v1.0رسیور اندروید آی استار
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» اپلیکیشن IStar_Seriesرسیور اندروید آی استار
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 2 | پاسخ ها: 0
» تصاویری از بخشهای رسیورهای اندروید 4k ای استار
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 2 | پاسخ ها: 6
» اموزش ریکاوری دستگاهای اندروید iSTAR
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: Istar uhd_4k_android | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» oscam 11342 for Uno 4K and DM900
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: ایمولیتور های ووپلاس | بازدید ها: 2 | پاسخ ها: 0
» مطالب آموزشی ریسیور Next 10000 UHD Android 4K
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: Next 10000 UHD Android 4K | بازدید ها: 212 | پاسخ ها: 18
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور MEDIASTAR MS-1500 Titanium V1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_ms-1500 Ferrari | بازدید ها: 2 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور mediastar ms-950 ferrari v1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: رسیورهای مدیا استار | MediaStar Satellite Receive | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور MEDIASTAR MS-mini 700 V1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_MS-700 Mini | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور mediastar ms-900 ferrari v1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_ ms-900 Ferrari | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور mediastar ms-1000 ferrari v1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_MS-1000 | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور MEDIASTAR MS-1000 Titanium V1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_MS-1000 | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور mediastar ms-1500 ferrari v1.09.17763 به تاریخ 11.1.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_ms-1500 Ferrari | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور mediastar ms-1000 new ferrari v1.09.17811 به تاریخ 11.16.2017
آخرین نویسنده: cris7 | شروع کننده موضوع: cris7 | ارسال شده در انجمن: MediaStar_ms-1000 new ferrari | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور Starsat SR-T600HD-COMBO-Mango به تاریخ 2017.01.16 ورژن: v2.00
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 2 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور Starsat NANO به تاریخ 2017.01.16 ورژن: v2.05
آخرین نویسنده: s@lly | شروع کننده موضوع: s@lly | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 4 | پاسخ ها: 0
بارگذاری مجدد \ سریعتر \ کندتر \ توقف \ برعکس